Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tại huyện Ninh Sơn làm tốt vai trò thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện
Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các xã, thị trấn tại huyện Ninh Sơn triển khai thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội, giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn đầu tư sản xuất, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.
Đồng chí Trương Thành Quyền - Chủ tịch UBND xã Lâm Sơn truyên truyền các quyền lợi và nghĩa vụ của khách hàng vay vốn trước lúc giải ngân

Trong thời gian qua, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tại huyện Ninh Sơn đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện; chú trọng công tác chỉ đạo, kiểm tra giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Qua đó, trong 10 tháng năm 2019, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã giúp cho 1.116 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo vay vốn với số tiền hơn 43 tỷ đồng để đầu tư sản xuất, chăn nuôi, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Để kịp thời nắm bắt việc triển khai thực hiện cho vay và quản lý vốn vay, vào các ngày giao dịch cố định hàng, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã thường xuyên tham gia họp giao ban tại các Điểm giao dịch NHCSXH tại xã. Qua đó đã kịp thời đưa ra các giải pháp chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Song song với công tác chỉ đạo, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Đến ngày 31/10/2019, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ninh Sơn đã tổ chức kiểm tra, giám sát đến 58 thôn/khu phố, 63 Tổ Tiết kiệm và vay vốn và kiểm tra trực tiếp việc sử dụng vốn vay đối với 390 hộ vay. Có thể khẳng định, với sự quan tâm chỉ đạo của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã kịp thời chuyển tải đến đúng đối tượng được thụ hưởng chính sách, giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn đầu tư phát triển sản xuất chăn nuôi, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Thanh Doãn
Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 56
  • Trong tuần: 367
  • Tất cả: 158994

TRANG TIN ĐIỆN TỬ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHI NHÁNH TỈNH NINH THUẬN
Địa chỉ : 264, Thống Nhất, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận. 
Điện thoại :  02593 837423 - Fax: 02593 825255     Email : ninhthuan.vbsp@gmail.com