kết quả cuộc thi "Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho HS trung học" và cuộc thi "Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho GV trung học" NH 2015-2016 cấp QG
Số ký hiệu văn bản 972/TB-SGDĐT
Ngày ban hành 25/05/2016
Ngày hiệu lực 25/05/2016
Trích yếu nội dung kết quả cuộc thi "Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho HS trung học" và cuộc thi "Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho GV trung học" NH 2015-2016 cấp QG
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Lương Hồng Sơn
Tài liệu đính kèm vbdi_972_TB-SGDDT.pdf