Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 19
  • Trong tuần: 111
  • Tất cả: 40839
Cơ cấu tổ chức
 Hình ảnh một số cơ sở vật chất của Trung Tâm :
                                                                                             
                                                                                            

 Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Ninh Thuận có cơ cấu tổ chức gồm: Lãnh đạo Trung tâm và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ.
    1. Lãnh đạo Trung tâm là Ban giám đốc Trung tâm bao gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó giám đốc.
    2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm:
       - Phòng hành chính – tổng hợp;
       - Phòng chẩn đoán, đánh giá và tư vấn;
       - Phòng can thiệp sớm và trị liệu; - Phòng giáo dục và dạy học;
       - Phòng hỗ trợ giáo dục hòa nhập và hướng nghiệp.
   Mỗi phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm 01 trưởng phòng và 01 phó trưởng phòng do Giám đốc Trung tâm bổ nhiệm. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các phòng này do Giám đốc Trung tâm quy định