Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 17
  • Trong tuần: 109
  • Tất cả: 40837
- Kế hoạch can thiệp sớm tuần 37: (Từ ngày 09/5/2016 đến 13/5/2016)

Stt

Ngày

Giáo viên thực hiện

Tên trẻ

Ghi chú

1

Thứ 2 (09/5)

(Sáng 8:00-9:00)

Nguyễn Thị Thảo

Hà Anh Tuấn

 

2

Thứ 2 (09/5)

(Sáng 8:00-9:00)

Đoàn Thị Thanh Thủy

Phan Chánh Hưng

 

3

Thứ 3/(10/5)

(Sáng 8:00-9:00)

Nguyễn Thị Thảo

Trần Ngọc Hiếu

 

4

Thứ 3/(10/5)

(Sáng 8:00-9:00)

Đoàn Thị Thanh Thủy

Đào Minh Quân

 

5

Thứ 3/(10/5)

(Sáng 9:00–10:00)

Đoàn Thị Thanh Thủy

Hà Phúc Nguyên

 

6

Thứ 3/(10/5)

(Chiều 15:00-16:00)

Nguyễn Thị Thảo

Nguyễn H Đ Khoa

 

7

Thứ 4/(11/5)

(Sáng 8:00-9:00)

Nguyễn Thị Thảo

Hà Anh Tuấn

 

8

Thứ 4/(11/5)

(Sáng 9:00-10:00)

Đoàn Thị Thanh Thủy

Phan Chánh Hưng

 

9

Thứ 4/(11/5)

(Sáng 8:00-9:00)

Trương Thị Thanh Trà

Cao Tuấn Anh

 

10

Thứ 5(12/5)

(Sáng 8:00-9:00)

Đoàn Thị Thanh Thủy

Đào Minh Quân

 

11

Thứ 6/(13/5)

(Sáng 8:00-9:00)

Nguyễn Thị Thảo

Trần Ngọc Hiếu

 

12

Thứ 6/(13/5)

(Sáng 8:00-9:00)

Trương Thị Thanh Trà

Cao Tuấn Anh

 

13

Thứ 6/(13/5)

(Sáng 9:00-10:00)

Đoàn Thị Thanh Thủy

Hà Phúc Nguyên

 

14

Thứ 6/(13/5)

(Chiều 15:00-16:00)

Nguyễn Thị Thảo

Nguyễn H Đ Khoa

 

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image