Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 37
  • Trong tuần: 129
  • Tất cả: 40857
Kế hoạch Hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Ninh Thuận năm học 2015 – 2016

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Năm học 2015 – 2016, năm học cuối cùng của giai đoạn 1 thực hiện Kế hoạch  1964/KH-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 – 2020” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận với mục tiêu 70% trẻ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh, rối loạn phát triển và được can thiệp sớm các dạng tật, 60% trẻ khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục;

Căn cứ hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ba cấp học mầm non, tiểu học, trung học năm học 2015 – 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị,

1. Về cơ sở vật chất

- Tổng số phòng chức năng và phòng học của Trung tâm là: 17 phòng. Trong đó: phòng chức năng: 12, phòng học trực tiếp giảng dạy là : 05 phòng.

- Bàn ghế giáo viên: 06 bộ.

- Bàn ghế học sinh: Tổng số 160 bộ với 320 chỗ ngồi.

- Bảng đen: 06 chiếc.

2. Đội ngũ lãnh đạo – giáo viên – nhân viên

- Tổng số cán bộ giáo viên, nhân viên trong Trung tâm: 08, nữ: 06.

Trong đó:

+ Ban lãnh đạo: 01, nữ: 0

+ Giáo viên: 04, nữ: 04.

+ Nhân viên: 03, nữ: 02.

+ Nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68: 03 (02 bảo vệ, 01 tạp vụ), nữ: 01.

- Trình độ đào tạo:

+ Đại học: 03, nữ: 01.

+ Cao đẳng: 05, nữ: 05.

+ Không bằng cấp: 03, nữ: 01 (Bảo vệ, phục vụ).

- Tổng số Đảng viên: 01 đồng chí, nữ: 0.

Trên cơ sở phân tích cơ sở vật chất, nguồn nhân lực hiện có. Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Ninh Thuận ( TT.HTPT GDHN) đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 với những thuận lợi và khó khăn như sau:

1. Thuận lợi:

- Cơ sở vật chất đáp ứng cơ bản yêu cầu chăm sóc giáo dục trẻ khuyết tật (TKT);

- Trung tâm luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Lãnh đạo UBND tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Sở Giáo dục và Đào tạo; sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Ban, Ngành, Đoàn thể liên quan;

- Trung tâm nhận được sự cam kết hỗ trợ, giúp đỡ của các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức từ thiện trong và ngoài nước;

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB-GV-NV) có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác.

2. Khó khăn:

- Cơ sở vật chất mặc dù khá khang trang; song các thiết bị, đồ dùng dạy học đặc thù phục vụ công tác văn phòng và giáo dục khuyết tật còn thiếu nhiều so với yêu cầu;

          - Số lượng biên chế được các cấp quan tâm tăng chỉ tiêu, nhưng vẫn còn thiếu một số chức danh so với yêu cầu hoạt động (chuyên viên tâm lý, chuyên viên trị liệu, cán bộ y tế,…);

          - Kinh nghiệm trong công tác tổ chức, quản lí, giáo dục trẻ khuyết tật; nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, phụ huynh và cộng đồng đối với công tác giáo dục khuyết tật vẫn còn hạn chế.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1.  Công tác giáo dục tư tưởng - nhận thức:  

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức tự học và sáng tạo”; Trung tâm tập trung đẩy mạnh việc thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo; chú trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, đạo đức nghề nghiệp; tạo cơ hội động viên khuyến khích giáo viên học tập và sáng tạo, đấu tranh với những biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo;

- Xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, hợp tác, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

2.  Công tác Chuyên môn - nghiệp vụ:

2.1. Thực hiện chương trình phát hiện, chẩn đoán và Can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật, trẻ rối loạn phát triển:

- Tham mưu với các cấp lãnh đạo bổ sung thành phần tham gia công tác chẩn đoán, đánh giá, tư vấn, tăng cường sự phối hợp giữa ngành Y tế và Giáo dục;

          - Thực hiện công tác phát hiện, chẩn đoán và đánh giá trẻ khuyết tật và trẻ rối loạn phát triển, tư vấn phụ huynh và định hướng hỗ trợ.

          - Tổ chức thực hiện chương trình Can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật tại Trung tâm nhằm đạt được 2 mục tiêu:

              Một là, hỗ trợ can thiệp và trị liệu giúp trẻ hạn chế các khó khăn do đặc điểm khuyết tật, phát triển và rèn luyện các kỹ năng cần thiết chuẩn bị tốt cho trẻ hòa nhập.

              Hai là, là điều kiện để giáo viên thực nghiệm và nâng cao năng lực chuyên môn.

2.2. Thực hiện công tác Giáo dục chuyên biệt

- Nghiên cứu, nắm bắt Chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với Giáo dục chuyên biệt bậc Tiểu học và Chương trình Giáo dục bậc Mầm non;

- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và nguồn nhân lực để chiêu sinh từ 2 đến 3 lớp giáo dục chuyên biệt bậc mầm non vào năm học 2016 – 2017 tập trung đối tượng là trẻ chậm phát triển trí tuệ và trẻ tự kỷ;

- Lập đề án và vận động nguồn tài trợ xây dựng một phòng trị liệu Tâm vận động và Vật lí trị liệu.

2.3. Thực hiện nhiệm vụ Hỗ trợ Giáo dục hòa nhập

          - Tham mưu với Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;

- Tham mưu cho chính quyền các cấp ban hành, hướng dẫn việc thực hiện chế độ,  chính sách hỗ trợ đối với giáo viên dạy TKT học hòa nhập trên địa bàn;

- Thúc đẩy hoạt động hỗ trợ giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật tại các trường học thông qua việc phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố. Từng bước nâng cao nhận thức và năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên các Trường hòa nhập về giáo dục hòa nhập cho TKT bằng việc hỗ trợ xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân.

2.4. Công tác bồi dưỡng chuyên môn – nghiệp vụ

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao tay nghề cho đội ngũ giáo viên Trung tâm. Trước mắt tổ chức tập huấn chuyên sâu một số bộ công cụ chẩn đoán, đánh giá trẻ khuyết tật như: Bảng kiểm phát triển cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi; Từng bước nhỏ; Thang đánh giá cá nhân điều trị trẻ tự kỷ và khuyết tật phát triển PEP – R.

2.5. Công tác tổ chức - quản lý

- Từng bước hoàn thiện và ổn định tổ chức bộ máy; xây dựng quy chế lề lối làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế chi tiêu nội bộ, quy tắc ứng xử và quy chế thi đua – khen  thưởng, … để sớm đưa Trung tâm vào hoạt động ổn định trong năm học đầu tiên.

- Tham mưu bổ sung các chức danh phù hợp với yêu cầu hoạt động của Trung tâm; xây dựng cơ cấu tổ chức hoạt động của Trung tâm; cập nhật bổ sung các văn bản, tài liệu chuyên môn liên quan đến công tác giáo dục TKT – Giáo dục hòa nhập.

- Tham mưu cho Sở Giáo dục và Đào tạo củng cố, hoàn thiện Ban chỉ đạo Giáo dục Khuyết tật – Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn các cấp.

IV. CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:

- Chương trình chẩn đoán, đánh giá, tư vấn: thực hiện trên 34 ca/ 34 trẻ/17 tuần.

- Công tác giáo dục chuyên biệt: Xây dựng được phòng Tâm vận động – Vật lý trị liệu, hoàn thành công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để mở 03 lớp chuyên biệt năm học 2016 – 2017.

- Công tác hỗ trợ giáo dục hòa nhập: Hỗ trợ 03 trường học hòa nhập/01 phòng Giáo dục và đạo tào trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân.

- Công tác chuyên môn – nghiệp vụ: Hoàn thành công tác bồi dưỡng giáo viên kỹ năng sử dụng 03 bộ công cụ trong chẩn đoán, đánh giá: Từng bước nhỏ, PEP – R, Bảng kiểm phát triển cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi.

V. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

- Chủ động tham mưu với các cấp lãnh đạo trong công tác xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế, công tác phối hợp với các Sở, Ngành, địa phương để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Trung tâm hoạt động có hiệu quả, thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp tốt với các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các Trường hòa nhập ở các huyện, thành phố trong công tác Hỗ trợ giáo dục hòa nhập tại các đơn vị, qua đó để giới thiệu, quản bá về hoạt động của Trung tâm.

- Tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức từ thiện trong và ngoài nước, các Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và tổ chức các hoạt động chuyên môn.

- Tăng cường trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm với Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập các tỉnh bạn để nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm và nâng cao tay nghề của giáo viên.

- Không ngừng nâng cao nhận thức cho đội ngũ về vai trò trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao và trách nhiệm với sự phát triển của đơn vị ngày một bền vững.

- Phân công phân nhiệm giáo viên, nhân viên phù hợp với chuyên môn đào tạo và yêu cầu của đơn vị, đảm bảo cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện đúng quy chế làm việc. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động năm học 2015 – 2016 của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục hòa nhập tỉnh Ninh Thuận. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục hòa nhập tỉnh Ninh Thuận rất mong nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên các cấp lãnh đạo, sự phối hợp nhịp nhàng của Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các trường học và sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước có liên quan đến công tác giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn./.

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image