Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 5
  • Trong tuần: 150
  • Tất cả: 42777
- Kế hoạch thực hiện tiết giáo dục cá nhân tuần 35 (Từ ngày 25/4/2016 đến 29/4/20165

Stt

Ngày

Giáo viên thực hiện

Tên trẻ

Ghi chú

1

Thứ 2/(25/4)

(Sáng 9:00-10:00)

Trương Thị Thanh Trà

Đàng Việt Thắng

 

2

Thứ 3/(26/4)

(Chiều 15:00-16:00)

Trương Thị Thanh Trà

Mai Thị Su A

 

3

Thứ 3/(26/4)

(Sáng 8:00-9:00)

Ngô Thị Hồng Trang

Phú Đại Thọ

 

4

Thứ 3/(26/4)

(Chiều 14:00-17:00)

Ngô Thị Hồng Trang

Hồ Tường Vy

 

 

5

Thứ 3/(26/4)

(Chiều 15:00-17:00)

Ngô Thị Hồng Trang

Trà Dương Xuân Khoa

 

6

Thứ 3/(26/4)

(Chiều 15:00-16:00)

Ngô Thị Hồng Trang

Lộ Quốc Biêu

 

7

Thứ 5(28/4)

(Sáng 9:00-10:00)

Trương Thị Thanh Trà

Đàng Việt Thắng

 

8

Thứ 5/(28/4)

(Chiều 15:00-16:00)

Trương Thị Thanh Trà

Mai Thị Su A

 

9

Thứ 5(28/4)

(Sáng 8:00-9:00)

Ngô Thị Hồng Trang

Phú Đại Thọ

 

10

Thứ 5/(28/4)

(Chiều 14:00-17:00)

Ngô Thị Hồng Trang

Hồ Tường Vy

 

 

11

Thứ 5/(28/4)

(Chiều 15:00-17:00)

Ngô Thị Hồng Trang

Trà Dương Xuân Khoa

 

12

Thứ 5/(28/4)

(Chiều 15:00-16:00)

Ngô Thị Hồng Trang

Lộ Quốc Biêu