Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 47
  • Trong tuần: 692
  • Tất cả: 50202
Đăng nhập
Danh sách BQL khu nội trú

SỞ GD-ĐT NINH THUẬN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT BÁC ÁI                           Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

                                                                                               

                  

DANH SÁCH BAN QUẢN LÝ KHU NỘI TRÚ NĂM HỌC 2015-2016

( Kèm theo Quyết địnhsố     /QĐ-THPTBA ngày      tháng 8   năm 2015)

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh trong BQL

Ghi chú

1

Nguyễn Ngọc Dũng

Phó Hiệu trưởng

Trưởng BQL

2

Lê Trí

BT.Đoàn trường

Phó BQL

3

Nguyễn Xuân Thạch

PBT.Đoàn trường

Thành viên

4

Nguyễn Phong Thịnh

TT. Giám thị

Thành viên

5

Nguyễn Thành Sơn

Giáo viên

Thành viên

6

Thập Quang Duy

Giáo viên

Thành viên

7

Lê Phúc Nhã Thịnh

Giáo viên

Thành viên

8

Hồ Tuấn Dũng

Giáo viên

Thành viên

9

Nguyễn Thị Hằng

Giáo viên

Thành viên

10

Hồ Thị Cương

Giáo viên

Thành viên

11

Nguyễn Thị Hà

Giáo viên

Thành viên

12

Nguyễn Thị Diễm Hằng

Giáo viên

Thành viên

13

Nguyễn Trường Sơn

Giáo viên

Thành viên

14

Lê Thị Kim Loan

Giáo viên

Thành viên

15

Hà Thị Trà My

Giáo viên

Thành viên

16

Lê Đình Nhân

Giáo viên

Thành viên

17

Nguyễn Ngọc Ba

Bảo vệ

Thành viên

18

Huỳnh Văn Tân

Bảo vệ

Thành viên

(Danh sách gồm có 18 người)./.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

      

           TrầnViệt Quốc

TRƯỜNG THPT BÁC ÁI

    BQL KHU NỘI TRÚ

 

SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA CÁC THÀNH VIÊN BQLKNT,

 BẢO VỆ VÀ CÔNG AN  NĂM HỌC 2014-2015

 

Stt

Họ và tên

Số điện thoại

Ghi chú

1

Nguyễn Ngọc Dũng

01685047550

2

Lê Trí

0977661154

3

Nguyễn Xuân Thạch

0974481706

4

Nguyễn Phong Thịnh

01686026406

5

Thập Quang Duy

01247385648

6

Lê Phúc Nhã Thịnh

0938107156

7

Nguyễn Thành Sơn

0989253489

8

Hồ Thị Cương

0973171764

9

Nguyễn Thị Diễm Hằng

01644321171

10

Nguyễn Trường Sơn

0909153460

11

Hà Thị Trà My

0979387112

12

Lê Thị Kim Loan

01649559616

13

Lê Đình Nhân

01659499396

14

Nguyễn Thị Hằng

0985634624

15

Nguyễn Thị Hà

0976289733

16

Hồ Tuấn Dũng

0166292515

17

Nguyễn Ngọc Ba (bảo vệ)

01683859815

18

Huỳnh Văn Tân (bảo vệ)

0916674237

19

Công An Xã (Anh Công)

01286967881

20

Công An Huyện (Anh Đạt)

0972204288

21

Công an thôn (Anh Thanh)

01667640513