Báo cáo tổng kết nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015-2016
Số ký hiệu văn bản 978/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành 26/05/2016
Ngày hiệu lực 26/05/2016
Trích yếu nội dung Báo cáo tổng kết nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015-2016
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Lương Hồng Sơn
Tài liệu đính kèm HD BC TK GDTrH cua So.rar