Yêu cầu báo cáo đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn và sử dụng "trường học kết nối"
Số ký hiệu văn bản 681/SGDDT-GDTrH
Ngày ban hành 15/04/2016
Ngày hiệu lực 15/04/2016
Trích yếu nội dung Yêu cầu báo cáo đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn và sử dụng "trường học kết nối"
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Văn bản chi đạo
Người ký duyệt Lương Hồng Sơn
Tài liệu đính kèm 681-SGDDT-GDTrH.pdf