CẤP
 STT

 TÊN TRƯỜNG

 ĐỊA CHỈ
LIÊN HỆ
HIỆU TRƯỞNG
Mẫu giáo
 1 Bảo An
 Khu phố 4, Phường Bảo An
 TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
 mgbaoan.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
3 881 773

Lê Thị Hường
 2 Mỹ Hải
 
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận 

 mgmyhai.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
2 210 607

Đỗ Thị Tuyết
 3 Đô Vinh
 Khu 4, Phường Đô Vinh
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
mgdovinh.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
3 889 147
 Lê Thị Bích Nguyên
 4 Mỹ Đông
 
TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
mgmydong.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
3 895 715
Võ Thị Thanh Phương
 5 Phước Mỹ
17 Tô Hiến Thành, Phường Phước Mỹ
TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
mgphuocmy.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068) 3 820 779

Nguyễn Thị Bích Liên
 6 Ánh Dương

TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
mganhduong.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068) 3 824 098 

Nguyễn Thị Đặng
 7 Hoàng Mai
 
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
mghoangmai.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
2 240 015
Phạm Duy Lâm
 8 Đạo Long
106 Cao Thắng, Phường Đạo Long
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
mgdaolong.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068) 3 825 122

Vưu Thị Lan
 9 Tấn Tài
25/8 Nguyễn Thượng Hiền
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
mgtantai.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068) 3 820 261

Phạm Thị Xuân Vân
 10 Sao Mai

TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
 mgsaomai.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068) 3 825 278

Đào Thị Nhi
 11 Đông Hải

TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
mgdonghai.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
3 896 356

Trần Thị Bích Ngọc
 12 Mỹ Bình
Khu phố 1, Phường Mỹ Bình
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
mgmybinh.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
3 922 914

Trương Phạm Anh Thư
 13  Vành Khuyên
Đường Trần Quang Diệu
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
mgvanhkhuyen.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)3 824 094

Võ Lương Kim Soa
 14 Văn Hải
84 Trường Chinh
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
mgvanhai.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068) 3 820 431

Hồ Phan Tố Uyên
 15  Đài Sơn
Hẻm 32 Thống Nhất
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
mgdaison.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068) 3 832 960

Lương Thị Oanh
 16 Thành Hải
Thôn Tân Sơn 2 
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
mgthanhhai.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068) 3 936 029

Nguyễn Thị Liễu
 17 Phủ Hà
91 Đường 21/8
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
mgphuha.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
3 820 780
Võ Thị Thanh
 18 Kinh Dinh
56/4 Lê Lợi
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
mgkinhdinh.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068) 3 820 270

Phạm Thị Thúy Hòa
 19 Ánh Sáng

TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
mganhsang.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
3 827 077
Nguyễn Thị Phước


Mầm non
 20 Kiều Đàm

TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
mnkieudam.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
2 240 337

Lê Thị Thanh Trúc
 21 Bình Minh

TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
mnbinhminh.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
3 889 759

Nguyễn Thị Thơm
 22 Thông Trí

TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
mnthongtri.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
3 523 109
Lê Hoàng Như Xuân
 23 Minh Triều

TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
mnminhtrieu.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068) 6 270 190

Nguyễn Thị Rõ
 24 Hoa Sen

TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
mnhoasen.phanrang@ninhthuan.edu.vn
0917
158 433

Tú Mai
 25 16/4
 90 Quang Trung 
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
mn16/4.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
3 836 546
Phạm Thị Thúy Hòa
 26 Hương Sen

TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
mnhuongsen.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
3 511 586
Huỳnh Thị Thu Thủy
 27 Sơn Ca
Số 19 Đường 21/8
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
mnsonca.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068) 3 823 363
 

Nguyễn Thị Ninh Hà
 28 Hồ Xuân Hương

TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
mnhoxuanhuong.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068) 3 835 567
 

Nguyễn Thị Hoàng Phượng
 29 Mỹ Hương

TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
mnmyhuong.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068) 3 839 434

Lê Thị Tuyết
 Nhà Trẻ
 30 Hoa Mặt Trời

TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
nthoamatroi.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
3 922 299
Thanh Hòa