KHU VỰC
( PHƯỜNG )
 STT

 TÊN TRƯỜNG

 ĐỊA CHỈ
LIÊN HỆ
HIỆU TRƯỞNG
Bảo An
 1 Bảo An 1
 Số 685 Đường 21/8, Phường Bảo An
 TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
 thbaoan1.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
388 8349

Phan Thị Tỵ
 2  Bảo An 2
 Số 659 Đường 21/8, Phường Bảo An
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận 

 thbaoan2.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
388 8424

Trần Thị Mát 
 3 Bảo An 3
 Số 464 Đường 21/8, Phường Bảo An
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
thbaoan3.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068) 382 4066

Nguyễn Thị Kim Liên
Đô Vinh
 4 Đô Vinh 1
 Khu 6, Phường Đô Vinh
TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
 thdovinh1.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
388 8330
Nguyễn Thị Thơm
 5 Đô Vinh 2
Số 1118, đường 21/8, Phường Đô Vinh
TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận
thdovinh2.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
388 8021

Lê Thị Xuân Trang
 6 Đô Vinh 3
24 Bác Ái, Phường Đô Vinh
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
thdovinh3.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
388 8
503
Đào Thị Phương Nga
Phước Mỹ
 7 Phước Mỹ 1
Số 04 Duy Tân, Khu 4, Phước Mỹ
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
thphuocmy1.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068) 382 4130

Đinh Thị Tám  
Phủ Hà
 8 Phủ Hà 1
Số 70, Đường 21/8, Phường Phủ Hà
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
 thphuha1.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
382 4212

 Phùng Thị Nam
 9 Phủ Hà 2
Số 02 Lương Ngọc Quyến
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
 thphuha2.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
382 2163

 Nguyễn Trọng Tỷ
Mỹ Hương
 10 Mỹ Hương
Số 8 Hùng Vương, Phường Mỹ Hương
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
  thmyhuong.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
382 2830

 Lê Huỳnh Sinh
Đạo Long
 11 Đạo Long
Khu 5, Phường Đạo Long
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
 thdaolong.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
382 2275

 Phan Thị Lâm Vy
 Thanh Sơn
 12 Thanh Sơn
Đường Ngô Gia Tự
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
 ththanhson.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
382 4548

 Nguyễn Thị Khuyên
 Kinh Dinh
 13  Kinh Dinh
Khu 7, Phường Kinh Dinh
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
 thkinhdinh.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
382 4721

 Võ Thị Mỹ Hạnh
 Tấn Tài
 14  Tấn Tài 1
Khu phố 2, Phường Tấn Tài
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
thtantai1.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
382 5112
 Nguyễn Thị Hồng Lam
 15  Tấn Tài 2
38 Nguyễn Thái Bình
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
thtantai2.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
382
2276
 Ngô Văn Phương
 16  Tấn Tài 3
Đường Hồ Xuân Hương
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
thtantai3.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
382
5161

 Lâm Thị Phú
Mỹ Bình
 17  Mỹ Bình
Đường Nguyễn Văn Nhu, khu phố 5
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
thmybinh.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
383 3308
 Ngô Thị Học
Mỹ Hải
 18  Mỹ Hải
 Khu phố 2, Phường Mỹ Hải
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
 thmyhai.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
389 5032
 Nguyễn Thị Thanh Hằng
 Mỹ Đông
 19  Mỹ Đông
 Khu phố 4, Phường Mỹ Đông
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
thmydong.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
389 5114

 Nguyễn Đình Sơn
 Xã Thành Hải
 20  Thành Hải 1
Tân Sơn 2, Phường Thành Hải
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
ththanhhai1.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
382 2162

 Dương Ngó
 21  Thành Hải 2
Thôn Công Thành
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
ththanhhai2.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
382 5904

 Tô Mạnh Tường
 Đài Sơn
 22  Đài Sơn
31A Ngô Gia Tự
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
thdaison.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
382 5277

 Nguyễn Thái Vân Anh
 Văn Hải
 23  Văn Hải 1
Khu phố 3, Phường Văn Hải
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
thvanhai1.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
382 3041

 Nguyễn Văn Sáu
 24  Văn Hải 2
Khu phố 6, Phường Văn Hải
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
thvanhai2.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
382 6086

 Lê Thanh Hải
 25  Văn Hải 3
 Số 49, Nguyễn Thị Minh Khai
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
thvanhai3.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
389 0181

 Nguyễn Đình Mỹ
 26  Văn Hải 4
khu phố 11, Phường Văn Hải
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
thvanhai4.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
389 1267

 Thái Duy Dũng Tấn
Đông Hải
 27  Đông Hải 1
Khu phố 5, Phường Đông Hải
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
thdonghai1.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
389 5084

 Nguyễn Thị Oanh
 28  Đông Hải 2
Khu phố 6, Phường Đông Hải
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
thdonghai2.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
389 5128

 Huỳnh Thị Văn
 29  Đông Hải 3
04, Hải thượng Lãn Ông
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
thdonghai3.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
389 5051

Nguyễn Thanh Hoài
 30  Phú Thọ
Thôn Phú Thọ- Đông Hải
TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận  
thdonghai4.phanrang@ninhthuan.edu.vn
(068)
386 8565

 Lê Văn Hằng