Hiệu quả thực hiện các chương trình tín dụng chính sách tại Ninh Thuận

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 về thực hiện các chính sách xã hội (CSXH), giải quyết việc làm, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, trong những năm qua chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh không ngừng nỗ lực chuyển tải kịp thời nguồn vốn đến các đối tượng thụ hưởng, giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, cải thiện đời sống gia đình.


Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thuận Bắc giải ngân vốn vay cho người dân tại trụ sở xã.

Bám sát nội dung Nghị quyết chi nhánh NHCSXH tỉnh luôn chủ động phối hợp với các cấp, ngành, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa hồ sơ giấy tờ; đồng thời, triển khai thực hiện có hiệu quả việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, điểm giao dịch xã, tích cực thu hồi vốn đến hạn các chương trình để cho vay quay vòng; đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, giám sát và tham mưu cho Đảng ủy các cấp chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện các nội dung đã nhận ủy thác, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng được vay vốn tín dụng CSXH ưu đãi của Chính phủ.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chi nhánh NHCSXH tỉnh đã thực hiện tham mưu chính quyền các cấp triển khai nhiều chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn tỉnh như: Chương trình cho vay theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ; cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; cho vay nhà ở xã hội, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến; cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ, triển khai thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại NHCSXH theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP của Chính phủ và giải ngân các chương trình tín dụng chính sách theo chỉ tiêu kế hoạch được giao hằng năm.

Qua gần 3 năm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, NHCSXH tổ chức cho vay đạt 2.392 tỷ đồng, với 62.900 lượt khách hàng vay vốn, nâng tổng dư nợ cho vay của 18 chương trình tín dụng chính sách đến nay đạt trên 3.157 tỷ đồng, tăng 825 tỷ đồng so đầu nhiệm kỳ, với hơn 78.500 khách hàng đang sử dụng vốn. Trong đó, nổi bật là chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, với dư nợ là 1.670 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 53% trong tổng số vốn vay. Thông qua thực hiện các chương trình cho vay đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện tự lực vươn lên, chất lượng cuộc sống không ngừng nâng cao.

Từ những kết quả đạt được, chi nhánh NHCSXH tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu tăng trưởng tín dụng hằng năm đạt trên 10%, để đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn; tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng, giảm nợ quá hạn thấp dưới 0,2%; nâng cao hơn nữa chất lượng tổ tiết kiệm và vay vốn, hoạt động ủy thác của hội, đoàn thể và các điểm giao dịch xã.

Ông Lê Minh Lộc, Phó Giám đốc phụ trách chi nhánh NHCSXH tỉnh, cho biết: Nhằm góp phần cùng với các nguồn lực khác thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, đơn vị tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH; tham mưu, đề xuất HĐND, UBND các cấp cân đối, ưu tiên bố trí nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương sang NHCSXH để thực hiện đảm bảo các chương trình cho vay, nhất là cho vay hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực miền núi. Cùng với đó, chú trọng phối hợp với ngành chức năng tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật; tăng cường kiểm tra, giám sát, giúp đỡ hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, mang lại hiệu quả cao.

Hồng Lâm

Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 60
  • Trong tuần: 371
  • Tất cả: 158998

TRANG TIN ĐIỆN TỬ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHI NHÁNH TỈNH NINH THUẬN
Địa chỉ : 264, Thống Nhất, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận. 
Điện thoại :  02593 837423 - Fax: 02593 825255     Email : ninhthuan.vbsp@gmail.com