Ninh Thuận phát huy hiệu quả tín dụng chính sách trong công tác giảm nghèo

Với phương châm “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”, những năm qua, chi nhánh NHCSXH tỉnh Ninh Thuận đã không ngừng nỗ lực mang nguồn vốn ưu đãi đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác ở địa phương. Nhờ đó đã góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm và xây dựng nông thôn mới ở vùng đất còn nhiều khó khăn như Ninh Thuận.

Văn bản mới
Thư viện video
NHCSXH nhận tiền gửi tiết kiệm tại Điểm giao dịch xã
NHCSXH nhận tiền gửi tiết kiệm tại Điểm giao dịch xã
No title... No title... No title... No title...
  • No title...
  • No title...
  • No title...
  • No title...
Tin mới

Lãi suất các chương trình cho vay
Cho vay hộ nghèo 6,6%/năm
Cho vay hộ nghèo tại 64 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a năm 2008 của Chính phủ 3,3%/năm
Cho vay hộ cận nghèo 7,92%/năm
Cho vay hộ mới thoát nghèo 8,25%/năm
Cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn 6,6%/năm

Cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ 4,8%/năm


Lãi suất huy động tiền gửi, tiền gửi tiết kiệm
của tổ chức và cá nhân
(Thông báo này có hiệu lực từ ngày 11/10/2023)
Kỳ hạn gửi Lãi suất năm đ/v cá nhân Lãi suất năm đ/v tổ chức
 
Tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn dưới 01 tháng 
0,2%/năm
 0,2%/năm
Tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng 
2,0%/năm
 2,0%/năm
Tiền gửi có kỳ hạn 02 tháng 
2,0%/năm
 2,0%/năm
Tiền gửi có kỳ hạn từ 03 tháng đến dưới 06 tháng
2,5%/năm
 2,3%/năm
Tiền gửi có kỳ hạn từ 06 tháng đến dưới 09 tháng
3,5%/năm
 3,4%/năm
Tiền gửi có kỳ hạn từ 09 tháng đến dưới 12 tháng
3,5%/năm
  3,4%/năm
 Tiền gửi có kỳ hạn 12 tháng 
 5,0%/năm
  4,5%/năm
 Tiền gửi có kỳ hạn từ 12tháng đến dưới 24 tháng
 5,0%/năm  4,5%/năm
 Tiền gửi có kỳ hạn từ 24 tháng trở lên
 5,3%/năm
   4,5%/năm


Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 199
  • Trong tuần: 1744
  • Tất cả: 170715

TRANG TIN ĐIỆN TỬ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHI NHÁNH TỈNH NINH THUẬN
Địa chỉ : 264, Thống Nhất, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận. 
Điện thoại :  02593 837423 - Fax: 02593 825255     Email : ninhthuan.vbsp@gmail.com