Tiếp tục nâng cao chất lượng phối hợp truyền tải vốn tín dụng chính sách

Ngày 23/02/2022, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã phối hợp với 04 Hội đoàn thể nhận uỷ thác tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Dự và đồng chủ trì hội nghị tại điểm cầu NHCSXH tỉnh có đại diện Giám đốc Chi nhánh tỉnh, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tỉnh; tham dự tại trụ sở và các điểm cầu còn có các đồng chí trong Ban Giám đốc chi nhánh, lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ, Ban Giám đốc Phòng giao dịch, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các huyện, thành phố, cán bộ tín dụng NHCSXH.

 

Đồng chí Hồ Thị Kiều Chinh, Phó Giám đốc chi nhánh báo cáo kết quả ủy thác cho vay năm 2021

Trong năm 2021, tình hình đại dịch Covid-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp và kéo dài đã làm ảnh hưởng xấu đến việc phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân nói chung, cũng như việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội và đời sống hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác. Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH các cấp, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội các cấp,  chính quyền cơ sở thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, từ đó giúp cho việc triển khai và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, tạo việc làm, khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Doanh số cho vay qua ủy thác trong năm đạt 754 tỷ đồng, với 20.821 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Doanh số thu nợ đạt 558 tỷ đồng; Tổng dư nợ đến cuối năm 2021 đạt 2.526 tỷ đồng, tăng 193 tỷ đồng (+8,3%) so với đầu năm, đạt 99,5% kế hoạch giao, với 74.553 khách hàng đang còn dư nợ; kết quả thực hiện cho vay người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg là 16,5 tỷ đồng/13 lượt người sử dụng lao động vay để trả lương cho 5.018 lượt người lao động; dư nợ quá hạn và khoanh là 31,8 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,27% trên tổng dư nợ.

Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được chú trọng thực hiện; công tác lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ bị rủi ro, công tác tập huấn được phối hợp thực hiện kịp thời; Công tác họp giao ban giữa NHCSXH và các Hội đoàn thể được tổ chức theo định kỳ quy định.

 Hội nghị lắng nghe 07 phát biểu tham luận và các ý kiến đóng góp để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác ủy thác cho vay.

 

Đồng chí Lê Minh Lộc, Phó Giám đốc phụ trách chi nhánh thay mặt đồng chủ trì phát biểu kết luận Hội nghị.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2022, Hội nghị đã thống nhất đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 như sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thích ứng an toàn, linh hoạt để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

2. Tham mưu tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 59-KH/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 4188/KH-UBND và kế hoạch số 5863/KH-UBND của UBND tỉnh nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận 06-KL/TW của Ban Bí thư.

3. Thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch nguồn vốn được giao. Trong đó, phấn đấu hoàn thành vượt mức tăng trưởng nguồn vốn ủy thác địa phương tại tất cả huyện, thành phố và toàn tỉnh; hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng dư nợ được giao; đảm bảo cho vay đúng đối tượng thụ hưởng từng chương trình tín dụng.

4. Tích cực tổ chức triển khai hiệu quả các chính sách cho vay theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội năm 2022-2023.

5. Về chất lượng tín dụng: phấn đấu tăng tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn bình quân đạt trên 90%; giảm nợ quá hạn thấp hơn năm 2021 và bằng hoặc thấp hơn bình quân toàn quốc. Tiếp tục duy trì huyện Thuận Bắc không có nợ quá hạn. Tăng số xã, số Hội đoàn thể cơ sở và Tổ TK&VV không có nợ quá hạn; Nâng cao chất lượng công tác nhận ủy thác, chất lượng Tổ TK&VV; nâng tỷ lệ Tổ xếp loại tốt, khá hàng tháng đạt trên 95%, phấn đấu đến cuối năm không còn tổ TK&VV xếp loại yếu và giảm Tổ xếp loại trung bình; phấn đấu số hộ vay tham gia gửi tiền tiết kiệm đạt tỷ lệ trên 98%; phối hợp thực hiện tốt công tác đề nghị xử lý nợ bị rủi ro; phấn đấu chất lượng tín dụng tại xã đạt từ khá trở lên, trong đó có 85% số xã loại tốt; 100% đơn vị xếp loại tốt về hoạt động giao dịch xã và đảm bảo an toàn tài sản.

6. Phối hợp đẩy mạnh hoàn thành sớm công tác đối chiếu, phân loại nợ và báo cáo kịp thời; thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, tập huấn cho 100% đối tượng theo quy định; phối hợp tổ chức thực hiện tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP. 

7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền vận động; phát huy mỗi cán bộ NHCSXH và hội đoàn thể là một tuyên truyền viên; chủ động phối hợp với các cơ quan Báo, Đài trung ương, địa phương thực hiện hiệu quả hoạt động truyền thông tín dụng chính sách xã hội.

9. Tổ chức phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Long PhụngTin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 38
  • Trong tuần: 1569
  • Tất cả: 170458

TRANG TIN ĐIỆN TỬ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHI NHÁNH TỈNH NINH THUẬN
Địa chỉ : 264, Thống Nhất, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận. 
Điện thoại :  02593 837423 - Fax: 02593 825255     Email : ninhthuan.vbsp@gmail.com