Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh: Đẩy nhanh cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi

Từ đầu năm tới nay, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh đã chủ động và tích cực tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo nghị quyết của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh đề ra, tổ chức giải ngân nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng; góp phần nâng cao hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.


Thanh niên xã Xuân Hải (huyện Ninh hải) vay vốn tín dụng ưu đãi khởi nghiệp

Trong năm 2022, với quyết tâm thực hiện hoàn thành kế hoạch tăng trưởng tín dụng được giao, Chi nhánh NHCSXH đã làm tốt công tác phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả hoạt động tại 65 Điểm giao dịch xã, với 1.576 Tổ tiết kiệm và vay vốn, công khai những nội dung về tín dụng chính sách xã hội, trang bị đầy đủ máy móc thiết bị, thông tin cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ cho người dân đến giao dịch vào ngày cố định hằng tháng. Tổ chức linh hoạt quy trình thẩm định hồ sơ, rút ngắn thủ tục, bình xét cho vay, kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát hộ vay sử dụng vốn được quan tâm, chú trọng; chính quyền cơ sở, các hội, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đến cán bộ, hội viên, đối tượng thụ hưởng về quyền lợi, trách nhiệm khi vay vốn, từ đó nâng cao nhận thức, sử dụng vốn vay tín dụng ưu đãi đúng mục đích.

Trong 3 tháng đầu năm, toàn chi nhánh đã tập trung thực hiện giải ngân đạt 222 tỷ đồng, với 6.168 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; doanh số thu nợ đạt 188,2 tỷ đồng, bằng 84,8% doanh số cho vay, nâng tổng dư nợ thông qua 18 chương trình tín dụng đến nay đạt 2.559,3 tỷ đồng, tăng 33,8 tỷ đồng so với đầu năm. Thực hiện cho vay đối với người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đơn vị giải ngân cho 13 lượt người sử dụng lao động với số tiền hơn 16,5 tỷ đồng để trả lương cho 5.018 lượt người lao động; qua đó, giúp người dân kịp thời khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đặc biệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30-1-2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, chi nhánh đã xây dựng kế hoạch tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố phối hợp với NHCSXH tổ chức đồng bộ các nội dung của Nghị quyết. Theo đó, qua kết quả rà soát sơ bộ, đối với nhu cầu vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trong 2 năm 2022-2023 là 400 tỷ đồng, nhu cầu vay vốn nhà ở xã hội khoảng 80 tỷ đồng; cho học sinh, sinh viên vay mua máy tính 25 tỷ đồng; vốn tín dụng cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi vay 158 tỷ đồng và vốn cho cơ sở mầm non vay là 11 tỷ đồng. Hiện nay, chi nhánh đang tích cực chỉ đạo các phòng giao dịch phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn, hội, đoàn thể nhận ủy thác, các đơn vị có liên quan nhanh chóng rà soát, xác định đối tượng để thực hiện cho vay đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Với những kết quả đạt được, tín dụng chính sách xã hội đã và đang góp phần quan trọng trong việc thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, với dư nợ cho vay phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế và việc làm đạt 2.102 tỷ đồng, chiếm 82,1% tổng dư nợ; cho vay phục vụ đời sống, sinh hoạt, đảm bảo an sinh xã hội đạt 457 tỷ đồng, chiếm 17,9% tổng dư nợ.

Ông Lê Minh Lộc, Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh NHCSXH tỉnh, cho biết: Từ thực tế hoạt động hiệu quả, đơn vị tiếp tục bám sát các nhiệm vụ chính trị của ngành, văn bản chỉ đạo của cấp trên triển khai cho vay vốn ưu đãi phù hợp, với quyết tâm thực hiện hoàn thành cao nhất chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng các chương trình tín dụng giao. Đồng thời, phối hợp rà soát đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện, có nhu cầu đều được vay vốn từ NHCSXH; nâng mức cho vay phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh của từng hộ vay.

Hồng LâmTin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 205
  • Trong tuần: 1750
  • Tất cả: 170721

TRANG TIN ĐIỆN TỬ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHI NHÁNH TỈNH NINH THUẬN
Địa chỉ : 264, Thống Nhất, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận. 
Điện thoại :  02593 837423 - Fax: 02593 825255     Email : ninhthuan.vbsp@gmail.com