Ngành Ngân hàng đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế của tỉnh
  (NTO) Nhờ tập trung chỉ đạo, triển khai có hiệu quả giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, năm 2018 hoạt động của ngành Ngân hàng tỉnh tiếp tục ổn định và tăng trưởng. Ước đến cuối năm 2018, tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn đạt khoảng 13.350 tỷ đồng, tăng 2.339 tỷ đồng so với cuối năm trước và đạt 135,8% so với kế hoạch đề ra.

Trong tổng nguồn vốn huy động nêu trên, tiền gửi tiết kiệm từ dân cư đạt tỷ lệ cao nhất với 9.210 tỷ đồng, chiếm 68,99%, tăng 1.580 tỷ đồng và tăng 20,71%; phát hành giấy tờ có giá đạt 330 tỷ đồng, chiếm 2,47%; tiền gửi thanh toán đạt 3.810 tỷ đồng, chiếm 28,54%, tăng 888 tỷ đồng so với cuối năm 2017. Từ nguồn vốn huy động trên đã tạo thêm nguồn lực để các Ngân hàng đầu tư hiệu quả vào các chương trình, dự án trọng điểm của tỉnh, góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển, đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương.

Theo Ngân hàng nhà nước (NHNN) tỉnh, để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, trong năm 2018, ngoài việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng 120 hợp đồng tín dụng với số tiền 20 tỷ đồng, các TCTD còn thực hiện cho vay với tổng số tiền ước đạt 37.550 tỷ đồng, tăng 6.728 tỷ đồng so với năm 2017. Trong đó, doanh số cho vay ngắn hạn ước đạt 26.900 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 71,63%), tăng 1.281 tỷ đồng; doanh số cho vay trung, dài hạn ước đạt 10.650 tỷ đồng (chiếm 28,37%), tăng 5.447 tỷ đồng so với năm trước. Riêng các Ngân hàng thương mại (NHTM) đã tiếp nhận và giải quyết cho vay 76.270 hồ sơ với số tiền 35.285 tỷ đồng, gồm: NHTM nhà nước 59.150 hồ sơ/26.250 tỷ đồng; NHTM cổ phần 17.120 hồ sơ/9.035 tỷ đồng, tăng 19.370 hồ sơ so với năm 2017. Trong số hồ sơ nói trên, khách hàng là doanh nghiệp có 1.350 hồ sơ (chiếm 1,77%); hộ sản xuất 63.200 hồ sơ (chiếm 82,86%) và khách hàng khác 11.720 hồ sơ (chiếm 15,37%).

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam-Chi nhánh Ninh Thuận đáp ứng
nhu cầu vay vốn của khách hàng. Ảnh: Văn Miên

Các chương trình cho vay theo cơ chế chính sách của Chính phủ, của ngành cũng được các TCTD triển khai đạt hiệu quả. Cụ thể, cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 55/2017/NĐ-CP của Chính phủ đến cuối năm 2018 ước đạt 7.680 tỷ đồng, tăng 230 tỷ đồng. Cho vay theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ước đạt 4.170 tỷ đồng, tăng 391 tỷ đồng, chiếm 19,53% tổng dư nợ cho vay trên địa bàn tỉnh. Cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, dư nợ ước đạt 3.310 tỷ đồng, tăng 238 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Cho vay hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định 68/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, dư nợ đến cuối tháng 10-2018 đạt 80,588 tỷ đồng với 2 khách hàng là Công ty Thông Thuận và Công ty Mía đường Biên Hòa – Phan Rang, số lãi hỗ trợ 10 tháng là 2,824 tỷ đồng. Cho vay hộ nghèo, đối tượng chính sách theo các chương trình của NHCSXH ước đến 31-12-2018 đạt 2.150 tỷ đồng/99.012 khách hàng, tăng 372 tỷ đồng. Riêng chương trình cho vay xuất khẩu, dư nợ ước đạt 900 tỷ đồng, giảm 70 tỷ đồng so với năm trước.

Đối với cho vay các chương trình, chính sách tín dụng trọng điểm như: Cho vay hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP và Nghị định 89/2015/NĐ-CP của Chính phủ, đến 31-10-2018 có 43 ngư dân được phê duyệt đủ điều kiện vay vốn hỗ trợ đóng mới, nâng cấp tàu cá, với số tiền cam kết cho vay là 422,61 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân 414,57 tỷ đồng, đạt 98,1%. Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp tiếp tục được chú trọng, trong 10 tháng năm 2018 có 3 chi nhánh NHTM trên địa bàn đã ký hợp đồng tín dụng với 9 doanh nghiệp, tổng số tiền cam kết cho vay 499 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân 302 tỷ đồng, bằng 60,7% số tiền cam kết cho vay. Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Thông tư số 11/2013/TT-NHNN và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7-1-2013 đến cuối tháng 10 đạt 22,716 tỷ đồng với 81 khách hàng. Riêng cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ, đến 31-10-2018, NHCSXH tỉnh đã tiếp nhận 3 hồ sơ đề nghị vay vốn và đã giải ngân 855 triệu đồng cho 5 khách hàng.

Ông Vũ Ngọc Niên, Phó Giám đốc NHNN tỉnh cho biết: Ước đến cuối năm 2018, tổng dư nợ cho vay của các TCTD trên địa bàn đạt khoảng 21.350 tỷ đồng, tăng 3.583 tỷ đồng so với cuối năm 2017. Trong đó, dư nợ cho vay phát triển lĩnh vực nông lâm nghiệp - thủy sản đạt 5.310 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 24,87%), tăng 663 tỷ đồng; công nghiệp-xây dựng đạt 3.360 tỷ đồng (chiếm 15,74%), tăng 597 tỷ đồng; thương mại – dịch vụ – tiêu dùng đạt 12.300 tỷ đồng (chiếm 59,39%), tăng 2.323 tỷ đồng so với cuối năm ngoái. Chất lượng tín dụng tiếp tục được cải thiện, ước đến cuối năm 2018, dư nợ xấu của các TCTD trên địa bàn còn 231 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 1,08% trong tổng dư nợ. Trong đó, nhóm NHTM nhà nước 175 tỷ đồng, giảm 0,10%; nhóm NHTM cổ phần 33 tỷ đồng, giảm 0,28%; NHCSXH 25 tỷ đồng, giảm 0,16% và các Qũy tín dụng nhân dân 0,4 tỷ đồng, giảm 0,07% so với cuối năm 2017.

Bám sát định hướng điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng của NHNN và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong năm 2019, ngành Ngân hàng tỉnh đề ra mục tiêu hoạt động đảm bảo an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững, kiểm soát tốt lạm phát, duy trì phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội địa phương. Để đạt được mục tiêu đề ra, theo ông Vũ Ngọc Niên, đơn vị tập trung chỉ đạo các ngân hàng đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tiền tệ, ngân hàng tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh hỗ trợ thị trường. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng-Doanh nghiệp theo chiều sâu gắn với triển khai các cơ chế chính sách, tập trung vào các ngành, lĩnh vực trọng điểm và có thế mạnh của tỉnh. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 05/CT-NHNN ngày 17-9-2018 của Thống đốc Ngân hàng về việc tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu. Tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ thị tiếp tục nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt. Tập trung quản lý tốt hoạt động ngoại hối và kinh doanh vàng; công tác thanh toán chính xác, an toàn và nhanh chóng... Phấn đấu đến cuối năm, tỷ lệ huy động vốn tăng tối thiểu 15%; đầu tư tín dụng tăng 18 - 20% với lãi suất hợp lý; hạ thấp tỷ lệ nợ xấu xuống dưới 3%; cơ cấu tín dụng phù hợp với định hướng của ngành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương.

Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 204
  • Trong tuần: 1749
  • Tất cả: 170720

TRANG TIN ĐIỆN TỬ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHI NHÁNH TỈNH NINH THUẬN
Địa chỉ : 264, Thống Nhất, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận. 
Điện thoại :  02593 837423 - Fax: 02593 825255     Email : ninhthuan.vbsp@gmail.com