Tiếp sức người nghèo và các đối tượng chính sách phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh sau đại dịch tại Ninh Thuận

Triển khai thực hiện các chương trình cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ và kế hoạch tăng trưởng tín dụng được Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) giao trong năm 2022, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Ninh Thuận đã kịp thời giải ngân vốn tín dụng đến các đối tượng thụ hưởng, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19.

Lớp mầm non tư thục Blue Sky (thị trấn Phước Dân, Ninh Phước) vay vốn tín dụng chính sách phục hồi, duy trì hoạt động sau đại dịch Covid-19

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP, căn cứ kế hoạch của Tổng Giám đốc, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện, chủ động tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan, địa phương tập trung triển khai thực hiện các chính sách cho vay, đảm bảo các nội dung theo quy định. Đồng thời, để người dân tiếp cận, nắm rõ chính sách mới của Đảng, Nhà nước, sớm hoàn thiện hồ sơ thủ tục vay vốn, ngoài phối hợp với các cơ quan báo chí địa phương tăng thời lượng phát sóng, đăng tin bài tuyên truyền, các Phòng giao dịch NHCSXH huyện còn treo áp phích, niêm yết công khai quy trình thủ tục cho vay, lãi suất, thời hạn vay vốn tại trụ sở NHCSXH và các Điểm giao dịch xã tại UBND các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh; đồng thời, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp tích cực rà soát đối tượng, xác định nhu cầu vốn, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để các chính sách cho vay sớm đi vào thực tiễn, bảo đảm công khai, minh bạch, sử dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước, tránh trục lợi chính sách.

Trên cơ sở rà soát các đối tượng có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã tập trung tổ chức giải ngân nhanh chóng đến người dân. Theo đó, trong năm 2022, đơn vị đã giải ngân các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đạt 196,4 tỷ đồng với 4.899 khách hàng được tiếp cận vốn vay. Trong đó: Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm 150 tỷ đồng, với gần 3.000 lao động; cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính, thiết bị học trực tuyến 15 tỷ đồng/1.500 hộ; cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập 4,04 tỷ đồng/81cơ sở; cho vay nhà ở xã hội 11,8 tỷ đồng/38 hộ; cho vay các chương trình tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 1 (từ năm 2021-2025 theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ) đạt 15,6 tỷ đồng/280 hộ.

Ngoài đẩy nhanh tiến độ cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, để góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, Chi nhánh NHCSXH tỉnh còn chỉ đạo các Phòng giao dịch NHCSXH huyện tổ chức triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách thường xuyên đạt nhiều kết quả tích cực. Từ đầu năm tới nay, doanh số cho vay của toàn chi nhánh đạt 1.008 tỷ đồng, tăng 254 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, với 27.651 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; doanh số thu nợ đạt 635 tỷ đồng, tăng 77 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Nâng tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách toàn tỉnh đến cuối năm đạt 2.935 tỷ đồng, tăng 409,5 tỷ đồng và gấp 2,11 lần so với năm 2021, tỷ lệ tăng trưởng là 16,2% cao nhất từ trước đến nay, với hơn 76.500 khách hàng đang sử dụng vốn.

 

Anh Chamaléa Hải (xã Lợi Hải, Thuận Bắc) vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm để khởi nghiệp

Qua đánh giá, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã kịp thời giải quyết nhu cầu vốn cho doanh nghiệp, người dân đầu tư khởi nghiệp, tái sản xuất, kinh doanh trước tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19. Đặc biệt, hầu hết những hộ vay vốn NHCSXH đều có chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ, trả lãi đầy đủ; nhiều hộ dân đã biết cách làm ăn, trồng trọt, chăn nuôi, tăng thu nhập, cải thiện đáng kể đời sống, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau đại dịch COVID-19. Qua đó tiếp tục khẳng định, tín dụng chính sách xã hội của Đảng, Nhà nước là chủ trương hết sức đúng đắn, có ý nghĩa quan trọng về mặt kinh tế, chính trị - xã hội, tạo được sự đồng thuận cao của các cấp, các ngành và được hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác vui mừng đón nhận.

Trong năm tới, Chi nhánh NHCSXH tỉnh chủ động tham mưu, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP và thực hiện hỗ trợ lãi suất 2% đối với các khoản vay tại NHCSXH có lãi suất cho vay trên 6%/năm theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ. Cùng với đó, bám sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng kế hoạch tăng trưởng tín dụng hằng năm; phối hợp với các sở, ngành có liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, UBND các huyện, thành phố triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng, đảm bào hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận nguồn vốn, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác đào tạo, tập huấn để trang bị thêm nghiệp vụ, kiến thức quản lý vốn tại cơ sở; bên cạnh đó tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện chấn chỉnh kịp thời những sai sót, tồn tại để tín dụng chính sách ngày càng phát huy hiệu quả, đúng định hướng.

                                                                        GH

Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 248
  • Trong tuần: 811
  • Tất cả: 177144

TRANG TIN ĐIỆN TỬ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHI NHÁNH TỈNH NINH THUẬN
Địa chỉ : 264, Thống Nhất, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận. 
Điện thoại :  02593 837423 - Fax: 02593 825255     Email : ninhthuan.vbsp@gmail.com