Ninh Thuận tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi

Sáng ngày 9/9, UBND tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ (Nghị định 78). Dự Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Hậu; Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT chi nhánh NHCSXH tỉnh Nguyễn Long Biên; Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Hoàng Minh Tế, cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, chi nhánh NHCSXH tỉnh Ninh Thuận.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Văn Hậu phát biểu tại Hội nghị

Qua 20 năm triển triển khai thực hiện Nghị định 78 đã tạo được sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp đều chung tay thực hiện; bộ máy quản trị, quy mô tổ chức của NHCSXH cấp tỉnh và cấp huyện từng bước được ổn định. Đặc biệt, sau khi có Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo của cấp ủy Đảng, UBND các cấp được nâng lên rõ rệt, làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động. Qua đó, giúp cho việc quản lý hoạt động tín dụng chính sách xã hội ngày càng chặt chẽ và phát huy hiệu quả.

Để đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-KL/TW, chi nhánh NHCSXH tỉnh Ninh Thuận và các NHCSXH huyện đã tích cực báo cáo cấp ủy, HĐND, UBND cùng cấp dành một phần nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để bổ sung cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, hàng năm đều hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch giao, nâng tổng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH đến 31/7/2022 đạt 80,5 tỷ đồng (tăng 60,7 tỷ đồng so với trước khi có Chỉ thị).  Cùng với đó, chi nhánh đã tập trung chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực tài chính thông qua công tác huy động vốn hoạt động “gửi tiền chung tay vì người nghèo”; vận động các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp gửi nguồn quỹ ngoài ngân sách tạm thời chưa sử dụng vào NHCSXH để tăng cường nguồn vốn, giảm cấp bù cho ngân sách nhà nước.

 

Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Hoàng Minh Tế phát biểu tại Hội nghị

Với phương châm “Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ”, từ những ngày đầu thành lập, Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp luôn chú trọng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp trong việc tăng cường công tác chỉ đạo, cùng với đó là sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban ngành liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và tinh thần nỗ lực của đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống chi nhánh NHCSXH tỉnh, những khó khăn của ngày đầu thành lập từng bước được khắc phục. Đặc biệt, với sự hỗ trợ về cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị, trụ sở làm việc có ý nghĩa rất lớn, giúp NHCSXH tại địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao.

Thông qua mạng lưới 65 Điểm giao dịch tại các xã, phường, thị trấn và 1.590 Tổ tiết kiệm và vay vốn - “cánh tay nối dài” của NHCSXH trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội, đã tạo cầu nối giữa ngân hàng với người vay vốn bảo đảm công khai, dân chủ, đưa lại hiệu quả kinh tế một cách rõ nét. Nếu như ở thời điểm mới đi vào hoạt động, nhận bàn giao 2 chương trình là: cho vay hộ nghèo và cho vay giải quyết việc làm, với tổng dư nợ gần 80 tỷ đồng thì đến nay, chi nhánh đã mở rộng triển khai cho vay thêm 18 chương trình tín dụng chính sách, với tổng dư nợ đến 31/7/2022 đạt trên 2.801 tỷ đồng, với 76.019 khách hàng còn dư nợ. Chất lượng tín dụng chính sách được thường xuyên chú trọng củng cố, nâng cao theo hướng phát triển bền vững, do đó, nợ quá hạn là 7,7 tỷ đồng, chiếm 0,28% tổng dư nợ.  

Việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định 78 qua 20 năm đã thu được nhiều kết quả nổi bật. Nguồn vốn chính sách đã giúp cho trên 473 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, góp phần giúp trên 63,2 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo; giúp cho trên 26 nghìn lao động được vay vốn hỗ trợ giải quyết việc làm; trên 66 nghìn HSSV được vay vốn học tập, trên 69 nghìn lượt hộ vay vốn để xây dựng trên 87 nghìn công trình nước sạch và công trình nhà vệ sinh; trên 8 nghìn hộ nghèo được vay vốn xây dựng nhà ở…

 

Quang cảnh Hội nghị

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã đáp ứng tương đối đầy đủ, kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh. Quá trình giải ngân vốn gắn với kết hợp chuyển giao KHKT, áp dụng các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư vào SXKD; từ đó, vốn vay đầu tư mang lại hiệu quả, giúp hộ vay tăng thu nhập cải thiện đời sống; qua đó, góp phần thúc đẩy tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh giảm từ 1,5 - 2%/năm, tạo điều kiện hỗ trợ xây dựng cho 31/47 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Ghi nhận thành quả qua 20 năm triển khai tín dụng chính sách trên địa bàn, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Hoàng Minh Tế mong muốn Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đưa hoạt động của hệ thống NHCSXH tại địa phương ngày càng ổn định. Tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình cho vay; nâng mức cho vay, lãi suất phù hợp, đảm bảo vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ được phủ khắp, trở thành điểm tựa phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Văn Hậu biểu dương và ghi nhận những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, chi nhánh NHCSXH tỉnh Ninh Thuận đã triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách; đáp ứng tốt nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, là một trong những đòn bẩy kinh tế góp phần thực hiện có hiệu quả những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước đề ra.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của tín dụng chính sách, trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn nữa về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội; thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa nguồn vốn tín dụng chính sách, UBND các cấp quan tâm cân đối, ưu tiên bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH; hỗ trợ cơ sở vật chất, địa điểm làm việc để nâng cao năng lực hoạt động của NHCSXH. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về tín dụng ưu đãi đến các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, đem lại nhiều tiện ích cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

 

Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh phát biểu

Tiếp thu ý kiến và phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên nhấn mạnh: Phát triển kinh tế gắn với giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới luôn được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh hết sức quan tâm. Để triển khai thực hiện tốt các nội dung này, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc triển khai thực hiện Nghị định 78 và đến nay đạt nhiều kết quả tích cực. Nhằm đưa hoạt động tín dụng chính sách phát huy hiệu quả cao nhất, yêu cầu các Sở, ngành, chi nhánh NHCSXH tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò phối hợp, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo các định hướng, mục tiêu đề ra, nhất là tập trung làm tốt công tác huy động nguồn lực tài chính; đồng thời, nâng cao chất lượng các chương trình cho vay, đảm bảo vốn tín dụng chính sách được giải ngân kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng…

 

Các cá nhân, tập thể vinh dự được nhận khen thưởng

Nhân dịp này, UBND tỉnh Bằng khen cho 15 tập thể và 15 cá nhân; Ủy Ban Dân tộc trao tặng Bằng khen cho 01 tập thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo trao bằng khen cho 01 cá nhân, Hội LHPNVN trao Bằng khen cho 1 cá nhân và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Bằng khen cho 1 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong 20 năm triển khai thực hiện tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Đăng Khôi

Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 240
  • Trong tuần: 803
  • Tất cả: 177136

TRANG TIN ĐIỆN TỬ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHI NHÁNH TỈNH NINH THUẬN
Địa chỉ : 264, Thống Nhất, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận. 
Điện thoại :  02593 837423 - Fax: 02593 825255     Email : ninhthuan.vbsp@gmail.com