Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh tổ chức phiên họp quý I năm 2022

Sáng ngày 26/4/2022, Ban Đại diện Hội đồng quản trị (BĐD-HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Ninh Thuận tổ chức phiên họp thường kỳ quý I năm 2022. Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BĐD-HĐQT NHCSXH tỉnh chủ trì phiên họp.

Trong quý I/2022, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương, Hội đoàn thể nhận ủy thác các cấp kịp thời tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. Doanh số cho vay trong quý đạt 222 tỷ đồng, với 6.168 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; doanh số thu nợ đạt trên 188 tỷ đồng, bằng 84,8% doanh số cho vay. Đến nay, tổng nguồn vốn đạt 2.569 tỷ đồng, tăng 35,7 tỷ đồng so với năm 2021. Tổng dư nợ 18 chương trình tín dụng đạt trên 2.559  tỷ đồng, tăng 33,8 tỷ đồng so đầu năm, với 73.875 khách hàng đang sử dụng vốn.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BĐD-HĐQT NHCSXH tỉnh yêu cầu Ban đại diện hội đồng quản trị NHCSXH các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam và của UBND tỉnh; triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị Quyết số 11 của Chính phủ; tham mưu thực hiện tốt và có hiệu quả Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 67 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các kế hoạch của UBND tỉnh;  thực hiện đầy đủ, có chất lượng những nội dung nhận uỷ thác cho vay; tích cực và chủ động phối hợp trong công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn phù hợp trong điều kiện dịch Covid-19; phối hợp với các ngành có liên quan triển khai các chương trình cho vay: Nhà ở xã hội, cho vay HSSV mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến, xuất khẩu lao động, … Đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức, hiệu quả sử dụng vốn. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp huy động nguồn vốn từ dân cư, từ tiền gửi của tổ viên Tổ TK&VV; đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải ngân, hoàn thành cao nhất chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng các chương trình tín dụng được giao, kịp thời đáp ứng nhu cầu về vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Bảo HuyTin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 100
  • Trong tuần: 1363
  • Tất cả: 170894

TRANG TIN ĐIỆN TỬ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHI NHÁNH TỈNH NINH THUẬN
Địa chỉ : 264, Thống Nhất, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận. 
Điện thoại :  02593 837423 - Fax: 02593 825255     Email : ninhthuan.vbsp@gmail.com