Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động nhận ủy thác cho vay với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ninh Hải

Việc thực hiện ủy thác cho vay các chương trình tín dụng chính sách (TDCS) thông qua 04 tổ chức chính trị - xã hội (CTXH) gồm Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng chung sức giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Ảnh: Lãnh đạo UBND huyện trao tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động ủy thác với NHCSXH huyện Ninh Hải năm 2019

Trong năm 2019, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) đã phối hợp cùng các tổ chức CTXH truyền tải khối lượng lớn nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thông qua chương trình tín dụng cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, xuất khẩu lao động, hộ nghèo làm nhà ở, hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn và cho vay nhà ở xã hội. Việc NHCSXH phối hợp với các hội, đoàn thể đưa vốn về tận xã, thị trấn cho bà con với lãi suất ưu đãi, thủ tục đơn giản, thuận tiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng giúp cho đối tượng thụ hưởng chính sách có điều kiện để mua sắm tư liệu sản xuất, tạo sinh kế, việc làm, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống; có kinh phí để trang trải các chi phí đáp ứng nhu cầu thiết yếu như chi phí học tập cho con em, xây nhà ở, công trình nước sạch, vệ sinh môi trường…

Theo đồng chí Nguyễn Thị Bích Hiền, Phó Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH cho biết: Ngân hàng đã thực hiện phương thức quản lý tín dụng chính sách đặc thù thông qua việc phân công trách nhiệm của chính quyền, các hội đoàn thể ở cơ sở trong việc xác định đối tượng thụ hưởng chính sách; thực hiện dân chủ, công khai hoạt động tín dụng chính sách trong cộng đồng dân cư. Nhờ đó đã giúp chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, nâng cao chất lượng tín dụng, giúp người nghèo đang sinh hoạt tại các hội, đoàn thể tiếp cận được nhiều hoạt động như khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao khoa học kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe, nâng cao dân trí. NHCSXH huyện cũng đã tổ chức giao dịch Điểm giao dịch xã, thị trấn cố định vào một ngày trong tháng kể cả thứ 7, chủ nhật... để người dân thực hiện vay vốn, trả nợ, gửi tiền tiết kiệm có sự chứng kiến của cán bộ tổ chức CTXH, Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) và chính quyền địa phương ngay tại xã.

Thông qua việc tổ chức các hoạt động giao dịch ngay tại trụ sở UBND xã, thị trấn đã tiết giảm được chi phí đi lại, tạo thuận lợi cho người dân trong việc vay vốn, trả nợ ngân hàng. Đồng chí Huỳnh Thị Sâm, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện nhận xét: Các cấp Hội, đoàn thể của huyện nhận ủy thác đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung được ủy thác, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác, ủy nhiệm của các cấp Hội cơ sở, Tổ TK&VV và hộ vay, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát. Trong năm 201, các cấp Hội đã tổ chức kiểm tra được 9/9 xã, thị trấn; 36 hội cơ sở; 276 Tổ TK&VV và 90 hộ vay vốn nhằm kịp thời phát hiện những sai sót để chỉnh sửa hoặc phối hợp với NHCSXH để giải quyết theo quy định.

Thực hiện chương trình tín dụng chính sách, tính đến 31/12/2019, tổng dự nợ cho vay từ 15 chương trình trên địa bàn huyện là 331.153 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng gần 8,4%, với 12.668 khách hàng vay vốn, bình quân dự nợ mỗi hộ hơn 26 triệu đồng, trong đó đã góp phần giúp cho 4.838 hộ vay vượt qua ngưởng nghèo; 569 hộ có công việc ổn dịnh từ nguồn vốn giải quyết việc làm; hơn 1.275 học sinh, sinh viên có vốn để trang trải chi phí học tập; hơn 2.927 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường; xây dựng 378 căn nhà cho hộ nghèo theo Quyết định số 167, 33 và phòng, chống lũ; có hơn 923 hộ ở vùng khó khăn được vay vốn sản xuất kinh doanh; 27 hộ trồng rừng theo Nghị định số 75-NĐ/CP của Chính phủ; 19 hộ vay phát triển kinh tế miền núi và 06 hộ cho vay Nhà ở xã hội. Nhìn chung, tín dụng chính sách đã góp phần phát triển kinh tế xã hội tại điạ phương, góp phần trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, hạn chế tín dụng đen trên địa bàn.

Thời gian tới, NHCSXH sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các tổ chức CTXH đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân có thể tiếp cận các chương trình tín dụng chính sách; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao; phối hợp với các hội đoàn thể huyện tiếp tục nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động của các Tổ TK&VV, hoạt động giao dịch tại xã, thực hiện công khai về các thông tin, các chủ trương chính sách liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách tại Điểm giao dịch xã nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận nguồn vốn các chương trình tín dụng chính sách, đồng thời phát huy vai trò giám sát của cộng đồng trong việc tổ chức thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước trên địa bàn.

                                                    Nguyễn Văn Ba 
           Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Ninh Hải


Tin mới
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 19
  • Trong tuần: 1383
  • Tất cả: 169999

TRANG TIN ĐIỆN TỬ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHI NHÁNH TỈNH NINH THUẬN
Địa chỉ : 264, Thống Nhất, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận. 
Điện thoại :  02593 837423 - Fax: 02593 825255     Email : ninhthuan.vbsp@gmail.com